VARFÖR AUTOMATISKA TRUCKAR?

Front AGV är en del av automationsgruppen 3Button Group AB. Övriga bolag i gruppen är Front Automation, Fröjd Automation och IML technologies. Bolagen är specialiserade inom olika områden, men har ett nära samarbete när det kommer till teknikutveckling, inköp och kompetensförsörjning. Bolagen hjälps också åt att dela resurser för att beläggningsutjämna och nyttja unika specialkunskaper.

Tillsammans omsätter man drygt 130MSEK och har 45 medarbetare.

Namnet 3Button Group kommer från visionen att bygga maskiner så enkla att handha att de bara skulle behöva tre knappar – start, stopp och återställ! Enkelhet att använda och möjligheten att på ett intuitivt och självklart sätt kunna köra maskinen manuellt , ställa in och optimera det är det vi menar med intelligensen mellan start och stopp!

 

SVENSK INNOVATION – LEDANDE NÄR DET GÄLLER AGV

Sett till världsmarknaden för automatiska truckar så kan man konstatera att Sverige har en stark ställning med många aktörer som har en geografisk koppling till Göteborg. Även Front AGV finns i nybyggda lokaler i de förarlösa truckarnas Mekka – Mölndal, endast några hundra meter från Kollmorgen – vår partner när det gäller navigation.

Front AGV i Mölndal ingår som en del i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP. Övriga bolag i gruppen är Front Automation AB, Fröjd Automation och IML technologies AB.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 130MSEK och har ca 45 medarbetare.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till fordonsindustrin och andra krävande industrikunder.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock till livsmedelsindustrin.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.